Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41
 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, v katerem je vsak oddelek zastopan s predstavnikom, ki ga starši oddelka izvolijo na uvodnem roditeljskem sestanku oddelka (66. člen ZOFVI). Prvo sejo sveta staršev skliče pomočnica ravnateljice za Vrtec, nadaljnje pa predsednik Sveta staršev. Predvidoma se bo Svet staršev sestal trikrat letno.

Funkcije Sveta staršev:

  • voli predstavnika v Svet staršev šole in Svet OŠ Žužemberk, ki zastopa interese staršev, posreduje predloge in mnenja,
  • predlaga obogatitvene programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2018/19:

Enota Skupina Predstavnik staršev Tel. številka E-pošta

VVD

Brulec

Polžki g. Primož Zajec 031 402 971 zajec.primoz@gmail.com
Ptički ga. Nuša Meglič 041 201 438 nusa.meglic98@gmail.com
Stara šola Mucki ga. Irena Zupančič 051 624 002 irenakmet9@gmail.com
Zajčki ga. Staša Gruden 031 896 593 stasagrajs@gmail.com
Mravljice g. Jože Plut 051 738 062 joze.plut63@gmail.com
Miškolini ga. Bojana Pirc 041 960 017 bpenca@gmail.com
Ribice ga. Jožica Erpe 041 868 929 jozica.erpe@hotmail.com

 

 

Vrtec Dvor

Medvedki ga. Tina Iskra 051 269 115 tincika5@gmail.com
Čebelice g. Rožle Matko 068 183 235 rozle.matko@gmail.com
Pikapolonice ga. Maruša Dumitrov 031 408 883 mdumitrov@gmail.com
Miške ga. Lucija Baznik 040 168 974 lucijabaznik@gmail.com
Metulji ga. Sanja Nose 040 458 588 sanja.strojin@gmail.com

Funkcije članov:

Predsednik Sveta staršev za šol. leto 2018/19:    ga. Bojana Pirc  (1 leto)

Namestnik predsednika:                                         ga. Maruša Dumitrov   (1 leto)

Predstavnik v Svetu staršev šole:                           ga. Irena Zupančič  (1 leto)

Predstavnik v Svetu šole:                                        g. Jože Plut   (4 leta) začetek mandata š. l. 2017/18

Član Komisije za sprejem otrok v vrtec:               ga. Staša Gruden  (2 leti) začetek mandata š. l. 2018/19

Član Upravnega odbora Šolskega sklad:              g. Rožle Matko   (3 leta) začetek mandata š. l. 2018/19

Član pritožbene komisije:                                        g. Primož Zajec    (4 leta)  začetek mandata š. l. 2018/19

Svet staršev Vrtca Žužemberk je bil konstituiran na 1. seji dne 20. 9. 2018.

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 3. redne seje z dne 4. 7. 2019

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 11. 2. 2019

Zapisnik 1. seje z dne 20.9.2018

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje z dne 21.9.2017

Zapisnik 2. seje z dne 22.11.2017

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 12.2.2018

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2016/17:

zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 22. 9. 2016

zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 10. 11. 2016

Zapisnik 2. redne Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 21.2.2017

Zapisnik 3. redne seje z dne 3.7.2017

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2015/16:

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk

Zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 22.2.2016

Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 29.6.2016

 

 

 

(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)