Iz Pravilnika o poslovanju Vrtca Žužemberk

 • Otroka je treba pripeljati v varstvo najkasneje do 8. ure. Odsotnost otroka je potrebno sporočiti do 8. ure. Za vsak dan sporočene odsotnosti (pri daljši odsotnosti le prvi dan) se staršem odračuna dnevni strošek za prehrano (1,96 EUR) v deležu plačila staršev.
 • Bolan otrok sodi v domačo nego in oskrbo. V vrtcu se otrokom ne daje zdravil. V primeru poškodbe ali znakov obolenja vzgojiteljica obvesti starše, da po otroka pridejo predčasno. Če je zdravniška pomoč nujna, otroka k zdravniku spremlja vzgojiteljica.
 • Otrok v vrtec ne sme nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo varnost ali varnost drugih otrok (ostri predmeti, uhani, verižice, žvečilni gumiji, trakovi za dude, nevarne igrače, igrače, ki spodbujajo agresivno vedenje). Otrok naj bo oblečen v udobna in varna oblačila.
 • Dietna prehrana se pripravlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga je potrebno obnavljati vsako leto.
 • Iz vrtca lahko odpeljejo otroka le osebe, ki so jih starši navedli v Pogodbi. Izjemoma lahko po vnaprejšnjem pisnem ali ustnem obvestilu staršev otroka pride iskat tudi druga oseba.
 • V izjemnih okoliščinah, času kolektivnega dopusta in poletnih ter ostalih počitnic si na podlagi prijav staršev Vrtec pridržuje pravico do združevanja oddelkov in organiziranja varstva v enotah, kjer je prijavljenih največ otrok.
 • V času od 1. 7. do 31. 8. lahko starši uveljavaljajo poletno rezervacijo s 50% plačilom v neprekinjenem trajanju od 30 do 60 dni, ki jo morajo napovedati na posebnem obrazcu 7 dni vnaprej. Rezervacijo je možno uveljavljati tudi med letom zaradi bolezni (na podlagi zdravniškega potrdila).
 • Otrok lahko izstopi iz vrtca, če starši o tem obvestijo vrtec 15 dni pred izstopom. Če tega ne storijo, se jim še za 15 dni zaračunajo vsi stroški, razen hrane. Otrok lahko izstopi iz vrtca zaradi bolezni brez odpovednega roka na podlagi zdravniškega potrdila.

Obveznosti staršev

 • sodelovanje s strokovnimi delavci v korist otroka (točno prihajanje, javljanje odsotnosti, informiranje o otrokovih posebnostih, sporočanje sprememb naslova, tel. številk,…),
 • pravočasno in redno plačevanje obveznosti,
 • ob vključitvi otroka v vrtec podpis pogodbe, ki določa pravice in medsebojne obveznosti,
 • podpiranje vzgojnih prizadevanj vrtca.

Pravice staršev

 • seznanitev staršev o programih, ki jih izvaja vrtec (osebni pogovori, sestanki, obvestila – osebna, na oglasnih deskah, spletu),
 • pravica do sodelovanja pri načrtovanju življenja v vrtcu ter aktivnega vključevanja (predstavitev načrta dela, Svet staršev, spremstvo in vključevanje v dejavnosti,…),
 • pravica do dnevne izmenjave informacij o otrokovem počutju in posebnostih,
 • pravica do poglobljenega pogovora z vzgojiteljico (pogovorne ure)
 • pravica do zaščite otrokove osebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • pravica do postopnega uvajanja v vrtec.
(Skupno 583 obiskov, današnjih obiskov 1)