Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Obogatitvene dejavnosti in projekti

Tematski sklopi

Strokovne delavke oddelkov svoje delo v oddelku načrtujejo po tematskih sklopih, v katere vključujejo dejavnosti iz vseh področij kurikula: narava, družba, gibanje, jezik, umetnost, matematika. Teme izbirajo glede na letni čas, interes otrok in njihovo starost. Nekaj tematskih sklopov je skupnih za vse oddelke:

Evropski teden mobilnosti in Varno v prometu september 2021
Teden otroka 4. – 8. 10. 2021
Moje zdravo telo, moji lepi in zdravi zobki, z zdravo prehrano do zdravja november 2021
Čarobni december december 2021
Za lepšo prihodnost januar  2022
Teden kulture februar 2022
Eko teden – teden brez igrač februar 2022
Mesec družine marec 2022
Varno v prometu II april 2022
Naša dediščina MEDENI TEDEN maj 2022
Varno s soncem maj – junij 2022

Obogatitvene dejavnosti in projekti

 • Cicibralček

Cilji projekta so spodbujanje branja, poslušanja, razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in branja ter spodbujanje otrokove lastne kreativnost s poustvarjanjem po prebrani zgodbi. Na začetku izvajanja vsaka družina prejme zloženko Otrok, starši, branje (društvo Bralna značka) Na zaključni prireditvi bodo otrokom podeljena priznanja, otroci si bodo ogledali predstavo dramske skupine Vrtca Žužemberk.

Pri izposoji in vračilu gradiva bomo upoštevali priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19: s knjigami rokuje le vzgojiteljica, ko otroci knjige vrnejo, se knjige pusti v bralni vrečki vsaj 3 dni pred rokovanjem in novo izposojo.

Vključene skupine: Požki, Medvedki, Ptički, Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Čebelice, Pikapolonice, Miške, Metulji
Izvedba: oktober 2021 do maj 2022
 • Gibalne urice

Zaradi epidemije in ukrepov, povezanih v zvezi z omejitvijo združevanja je izvedba gibalnih uric prestavljena na pomladanski čas in bo odvisna od epidemiološke situacije. Gibalne urice bodo potekale enkrat tedensko v Žužemberku in na Dvoru po programu Sokolske zveze Slovenije. Izvajal se bo program za predšolske otroke MIŠKA ELI, ki z vajo in osvajanjem določenih znanj omogoča predšolskemu otroku normalen telesni razvoj. V programu so prisotne vse prvine, ki pospešujejo psihični in fizični razvoj. Z osvojitvijo znanj otroci pridobijo značko miške ELI. Otroci vadijo skupaj s starši, vadba je brezplačna. Predvidoma bo organiziranih 12 srečanj.

Vključene skupine: Otroci od l. 2018
Izvedba: pomlad 2022- Urnik bo oblikovan naknadno
 • Umivanje zob v vrtcu

Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19 se umivanje zob zaenkrat ne bo izvajalo. Umivanje zob v vrtcu se bo začelo izvajati v primeru izboljšanja epidemiološke slike.

 • Cici pevski zbor

Vaje Cici pevskega zbora bodo potekale v oddelkih Ribice in Metulji. Enkrat tedensko jih bo vodila šolska glasbena pedagoginja Nina Banovec. Sodelovanje v Cici zborčku je za otroke brezplačno.

Cilji: navajanje otrok na enoglasno in solistično petje v zboru, navajanje na pravilno vokalno tehniko, širjenje razpona glasu, vzpodbujanje kvalitetnega petja, spoznavanje in izvajanje raznolikega pevskega repertoarja, navajanje otrok na nastopanje. Izbor pesmi glede na letne čase in aktualne prireditve (zimske pesmi, pesmi o mamicah in pomladi,…).

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba: januar – maj 2022, urnik bo pripravljen naknadno

 – Vesele angleške urice

Tudi letos bomo imeli v okviru obogatitvenega programa vrtca Vesele angleške urice, ki bodo potekale enkrat tedensko v dopoldanskem času. Otroci bodo angleščino spoznavali preko iger, glasbe, gibanja in plesa ter se jezika učili tudi ob različnih življenjskih situacijah (pri kosilu, v garderobi…). Angleške urice so brezplačne, izvajala pa jih bo vzgojiteljica Katja Hribar.

Vključene skupine: otroci l. 2016
Izvedba: oktober – junij 2022 Urnik bo oblikovan naknadno.
Izvajalke: Žužemberk/Dvor:  Katja Hribar
 • Noč v vrtcu

Cilj noči v vrtcu je medsebojno povezovanje in druženje ter priprava otrok na letovanje. Udeležili se ga bodo lahko vsi otroci oddelkov 5-6 let.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba: maj 2022
 • Cici Vesela šola cici vesela šola

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revije Cicido. Vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Širi znanje na področju kulturne oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike … Prispevki so napisani jasno, zabavno in poljudno, spremljajo jih nazorne ilustracije in fotografije. Vsebine pripravljajo strokovnjaki, zato so v Cicidoju metodično prilagojene predšolskim otrokom. Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu, na katerem rešujejo zabavne vprašalnike.

Prav vsak otrok, ki sodeluje na ciciveselošolskem dnevu v svojem razredu oziroma skupini, dobi Cici pohvalo – posebno diplomo z Modrim medvedkom. Otroci si lahko pri reševanju nalog med seboj pomagajo.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba: september 2021 – junij 2020, Ciciveselošolski dan: 19. 5. 2022
 • Polepšajmo vrtec

Cilj je, da zunaj porišemo betonske škarpe in asfalt, da bo okolica vrtca prijetnejša za otroške oči.

Vključene skupine: Vsi
Izvedba: Celo leto
Odgovornost: Anita Primc, Anja Plavec, M. R. Silič

Nadstandardne dejavnosti

 • Letovanje

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 3-dnevno letovanje za predšolske otroke (letnik 2016) v CŠOD Lipa v Črmošnjicah s cilji: navajanje na samostojnost, življenje v različnih socialnih skupinah, učenje v naravi in iz narave ter spoznavanje novih krajev. Starši plačajo program, bivanje in prevoz v predvidenem znesku 50 EUR. Otrokom iz socialno ogroženih družin bo omogočeno dodatno subvencioniranje iz sredstev Šolskega sklada OŠ Žužemberk (Tržnica vrtec 2021).

Vključene skupine: Ribice (14), Metulji (18), Miškolini (18)skupaj 50 otrok
Izvedba: 22. do 24. 6. 2022
Znesek na otroka: 40 €

 – Plavalni tečaj

Plavalni tečaj bi bil organiziran v Dolenjskih Toplicah v obsegu 10 ur s ciljem prilagajanja na vodo. Udeležili bi se ga  predšolski otroci skupin Miškolini, Ribice in Metulji (letnik 2016). Pri izvedbi bi sodeloval vaditelj plavanja (društvo Triatlon) ter vzgojiteljice Mojca Obrstar, Mateja Kuhelj in Mateja Pibernik.  Starši bi plačali stroške prevoza in vstopnico za bazen. Predvideno plačilo bi bilo 60 EUR. Za znižanje plačila vsem udeležencem bodo uporabljena sredstva, zbrana v zbiralnih akcijah starega papirja. Otrokom iz socialno ogroženih družin bo omogočeno dodatno subvencioniranje iz sredstev Šolskega sklada OŠ Žužemberk (Tržnica vrtec 2021).

Zaradi zasedenosti bazenov in covida 19, plavalni tečaj ne bo izveden.

Vključene skupine: Miškolini (18)Ribice (14), Metulji (18), skupaj 50 otrok
Izvedba: spomladi 2022
Znesek na otroka: 60 €
Odgovornost: L. Hrovat,  M. Obrstar, M. R. Silič, M. Rus
 • Lutkovne in gledališke predstave

Gledališki abonma Miškinega gledališča (gostujoče predstave)

Miškin gledališki abonma bo izveden ob upoštevanju vseh priporočil v zvezi s preprečevanjem širjenja morebitne okužbe s Covid-19: predstave na prostem, oddelki ločeni, manjše število otrok, igralci vzdržujejo razdaljo med otroki (vsaj 4 m).

1. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

Žabica Brokolina in polž Sladkosned

 1. 9. 2021

Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Pikapolonice, Miške, Metulji

4-5 €

2. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

Praznične kremšnite z obiskom Božička

 1. 12. 2021

Zajčki, Mravljice, Pikapolonice, Miškolini, Ribice, Miške, Metulji

5,50 €

3. predstava

Datum:

Vključene skupine:

Predviden strošek:

Opica in kapitan Tan Tan

 1. 3. 2022

Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice, Pikapolonice, Miške, Metulji

4-5 €

Sončkovo gledališče – predstava dramske skupine delavk Vrtca Sonček
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za izboljšanje materialnih pogojev za delo v vrtcu ter za nakup didaktičnih sredstev.
Vključene skupine: vse skupine, za izven
Izvedba: Žužemberk, december, pomlad 2021/22
 • Cici varčevanje in zaključni izlet (3-5 let)

Otroci bodo mesečno varčevali po 2,00 €. Skupni privarčevani znesek bo namenjen plačilu stroškov za zaključni izlet v park CUKARCA.

Vključene skupine: Zajčki, Mravljice,  Pikapolonice, Miške
Izvedba:

Varčevanje 1. teden v mesecu, oktober-maj

Izlet: junij 2022

 • Cici varčevanje in zaključni izlet (5-6 let)

Otroci bodo mesečno varčevali po 3,00 €. Skupni privarčevani znesek bo namenjen plačilu stroškov za zaključni izlet v Kekčevo deželo v Kranjski gori.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Metulji
Izvedba:

Varčevanje 1. teden v mesecu, oktober-maj

Izlet: maj/junij 2022

Sodelovanje pri projektih

 • Mali sonček

Nosilec športnega programa Mali sonček je Zavod za šport Planica. Program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj:

 • modri: -3. leto starosti, (l. 2018)Mali-sonček
 • zeleni: -4. leto starosti, (l. 2017)
 • oranžni: -5. leto starosti, (l. 2016)
 • rumeni: -6. leto starosti, (l. 2015)

Namen programa je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja.

Vključene skupine:

Oddelki (2-6) Mucki, Zajčki, Mravljice, Miškolini, Ribice,

Čebelice, Pikapolonice, Miške, Metulji

Izvedba: oktober 2021 – junij 2022

 – Prometna vzgoja – projekt Pasavček

Prometna vzgoja kot medpodročna dejavnost Kurikula bo v vseh oddelkih potekala celo šolsko leto. Otroci bodo pridobivali osnovne izkušnje v prometu, spoznavali vlogo pešca ter se navajali na previdnost na cesti. Ob evropskem tednu mobilnosti bo v vseh enotah vrtca potekala akcija Beli zajček, katere cilj je prispevati k zmanjšanju motoriziranega prometa v okolici vrtca.

Ob tednu prometne varnosti bo skupine obiskal policist, otrokom bo na terenu približal pravila varne udeležbe v prometu. V okviru projekta Pasavček, ki ga vodi in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, bodo potekale dejavnosti za spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo.

Vključene skupine: Miškolini, Ribice, Miške, Metulji
Izvedba: oktober 2021 – april 2022
 • Varno s soncem

Glavni cilj projekta, ki ga vodi NIJZ, je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju ter tako dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. Načela varnega bivanja na soncu upoštevajo vsi oddelki.

Vključene skupine:

Oddelki 4-6 (Miškolini, Ribice, Miške, Metulji)

Upoštevanje ukrepov varnega bivanja na soncu v vseh oddelkih

Izvedba: maj 2022, izvajanje varnega bivanja na soncu poletje 2022
 • 365 dni gibamo vsi

Cilj udeležbe v projektu 365 dni gibamo vsi (nosilec Media šport) je vnašanje različnih gibalnih dejavnosti v dnevno rutino oddelkov in skrb za zdravje zaposlenih. V okviru projekta bomo pripravili sklope priročnih kartic s slikovnim prikazom in opisom vaj (raztezne vaje, Brain Gym, vaje iz Fit pedagogike, vaje po principu NTC učenja,…). Vaje bodo dnevno glede na starost otrok izvajale delavke v vseh oddelkih. Z vajami bomo seznanili tudi starše in stare starše v okviru naših skupnih druženj.

Vključene skupine: Vsi oddelki
Izvedba: Celo leto (začetek 23. 9. – na dan športa)
 • Gozdni vrtec

Namen projekta je, da otroci spoznajo, kako pomembno je vsakodnevno preživljanje časa v naravi. Še posebno v teh razmerah. Otrok se v naravi uči in igra s predmeti, ki jih najde. V gozdu in na prostem je veliko materiala, ki ga otrok lahko uporabi. V okviru projekta bomo z otroki čim več hodili v gozd in dejavnosti izvajali na prostem.

Vključene skupine: vsi
Izvedba: Celo leto
Koordinatorica: M. Mišmaš, vzgojiteljice

(Skupno 892 obiskov, današnjih obiskov 1)