Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Svetovalna služba

Vzgoja otrok vsebuje številne mejnike, dileme, razvojne težave in stiske. Te situacije starševstva prinašajo enkratne in dragocene priložnosti, da spoznavamo tako otroka kot sebe in skušamo ustvariti odnose, v katerih se vsi dobro počutimo.

Namen dela svetovalne službe je prispevati k zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja za napredek vsakega otroka. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali. V vrtcu sodeluje s starši, otroki, strokovnimi delavci, vodstvom in zunanjimi institucijami.

Svetovalno delo temelji na prostovoljnosti, zaupnosti in je usmerjeno v dobro otroka. S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

  • glede vključitve in uvajanja otroka v vrtec
  • glede otrokovega razvoja
  • glede stisk otroka – težave s spanjem, hranjenjem, rojstvo bratca ali sestrice, ločitev, smrt, nasilje v družini…
  • glede vzgojnih dilem in težav
  • glede strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami
  • pri prehodu iz vrtca v šolo.

Svetovalna delavka za vrtec je Tanja Fabjančič. Za srečanje se lahko dogovorite po telefonu: 07 620 14 41 ali preko elektronske pošte: tanja.fabjancic@guest.arnes.si.

(Skupno 442 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost