Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41
 

Oblike sodelovanja

Plodno sodelovanje vrtca in staršev je pomembno za varno prehajanje otroka iz družine v vrtec in obratno. Starši imajo pravico in možnost sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljicami sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu v vrtec imajo starši možnost, da so z otrokom v oddelku, tako da se otrok v varno okolje lažje ter hitreje vključi.

Osnovne informacije o organizaciji vrtca starši vsako leto dobijo z informativnim listom, ki ga prejmejo na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru, ko imajo možnost sooblikovanja načrta oddelka.

Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulu za vrtce.

Skupna in skupinska srečanja:

 • informativni roditeljski sestanki za starše novo sprejetih otrok v vrtec
 • oddelčni roditeljski sestanki
 • strokovna predavanja
 • Šola za starše

Program roditeljskih sestankov v šolskem letu 2017/18

Zap. št. Vsebina Datum Izvajalec
1. Uvodni RS – Predstavitev prednostnih nalog, LDN oddelkov 15.9.2017 ga. Tanja Fabjančič vzgojiteljice
2. Predavanje Skrb za čiste in zdrave zobe s prikazom pravilne tehnike ščetkanja zob

26.10.2017 ob 16.30

Žužemberk, Dvor

Preventivni zobozdr. kabinet ZD NM
3. Predavanje Zdrava prehrana otrok in delavnica za otroke Piramida zdrave prehrane

Dvor- 21.11.2017 ob 17.00

Žbk- 22.11.2017 ob 17.00

ZVC ZD Novo mesto
4. Predavanje za starše vrtca Vsak dan ista pesem ali kdo ima moč pri nas doma

Žužemberk,

15. 2 2018 ob 16.30

Dr.Albert in Leonida Mrgole
5. Priprava na letovanje 31.5.2018 vzgojiteljice
6. Uvodni sestanek za starše novincev junij 2018 ga. Tanja Fabjančič

pogovori s svetovalno delavko vrtca ob vpisu otroka v vrtec,Individualne oblike sodelovanja:

 • individualni pogovori z vzgojiteljico oddelka pred vstopom otroka v vrtec, izpolnitev vprašalnika za boljše poznavanje otroka,
 • izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok,
 • mesečne pogovorne ure (naš cilj je najmanj dva stika letno s starši vsakega otroka),
 • individualni pogovori s pomočnico ravnateljice / svetovalno delavko vrtca,
 • vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu v oddelku,
 • osebna sporočila staršem na zloženkah, obvestilih.

Urnik pogovornih ur za šolsko leto 2017/18

Vzgojiteljica Skupina Termin Ura
Polžki ga. Pavla Štravs 2. četrtek v mesecu 14.30-15.30
Ptički ga. Liljana Hrovat 2. torek v mesecu

7.15-7.45 in 15.20-15.50

ali 14.30-15.30

Mucki ga. Mateja Kuhelj 2. sreda v tednu
Zajčki ga. Mojca Obrstar 2. četrtek v mesecu

7.15-7.45 in 15.20-16.20

ali 14.00-15.30

Mravljice ga. Zdenka Blatnik 1. četrtek v mesecu

7.15-7.45 in 15.15-16.15

ali 14.30-16.00

Miškolini ga. Klavdija Anželj 1. torek v mesecu
Ribice ga. Milena Turk/ga. Monika Rokavec 1. sreda v mesecu
Čebelice ga. Mateja Repar Silič 3. torek v mesecu 7.15-7.45 in 15.15-16.00
Pikapolonice ga. Mateja Rus 4. četrtek v mesecu 7.15-7.45 in 15.15-16.15
Miške ga. Dijana Pečjak 1. ponedeljek v mesecu 7.15-7.45 in 15.15-16.15
Metulji ga. Slavka Hrovat 2. torek v mesecu

7.00-7.45 in 15.15-16.00

ali 15.15-16.45


Neformalne oblike sodelovanja:
 Termin pogovornih ur je lahko iz objektivnih razlogov prestavljen, o čemer vzgojiteljice starše informirajo z obvestilom  na oglasni deski oddelka.

 • skupne prireditve,
 • praznovanja,
 • ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev,
 • obiski staršev/starih staršev v skupinah (predstavitev poklicev, hobijev, obisk dojenčkov v skupini,…),
 • obiski družin na domu,
 • skupni izleti,
 • spremstvo staršev na dnevih dejavnosti.

Program srečanj s starši za šolsko leto 2016/17

Vsebina Predviden datum izvedbe
Kostanjev piknik s starši, starimi starši, z nalogami za Mali sonček oktober 2016
Dobrodelni koncert z zbiranjem sredstev za senčila pri Vrtcu Dvor 25.11.2016
Pohod z lučkami

Žužemberk-14.12.2016

Dvor-15.12.2016

Srečanja ob materinskem dnevu (skupna ali oddelčna srečanja) marec 2017
Šport in špas s podelitvijo kolajn Miška Eli maj 2017
Zaključno srečanje junij 2017

Informiranje staršev

Starši so o programih, življenju in delu otrok v oddelkih in enotah ter o aktualnih vsebinah informirani preko:

 • LDN Vrtca in predstavitve LDN posameznih oddelkov na uvodnem roditeljskem sestanku,
 • pisnih sporočil o tekočem delu, o življenju in igri, o programih, o dejavnostih in projektih v skupini:
  • pred vrati igralnic ali na panojih v garderobi,
  • na oglasnih deskah za starše,
  • preko zgibank, in pisem za starše (junij, avgust),
  • preko elektronskih medijev – dejavnosti predstavljene na spletni strani,
 • ostalih informacij za starše: vabila, obvestila, cene programov, jedilniki za otroke, dnevni red dela v oddelkih, zapisniki sveta staršev, pravilniki, …
  • na oglasnih deskah za starše,
  • individualno s pisnimi obvestili,
  • individualno – ustno obveščanje,
 • zloženk
  • september: Informativni list (pripravi ga. T. Fabjančič),
  • teden otroka: Proti telesnem kaznovanju (ZPMS),
  • oktober: Otrok, branje, odrasli (društvo Bralna značka),
  • december: Zdrava prehrana (pripravi ga. T. Fabjančič).

Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in pripombah poteka preko:

 • ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev,
 • predstavnikov Sveta staršev,
 • osebnih pogovorov,
 • skrinjice za predloge,
 • skupnih srečanj,
 • anketnih vprašalnikov ob koncu šolskega leta.
(Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1)