Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41
 

Oblike sodelovanja

Plodno sodelovanje vrtca in staršev je pomembno za varno prehajanje otroka iz družine v vrtec in obratno. Starši imajo pravico in možnost sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljicami sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu v vrtec imajo starši možnost, da so z otrokom v oddelku, tako da se otrok v varno okolje lažje ter hitreje vključi.

Osnovne informacije o organizaciji vrtca starši vsako leto dobijo z informativnim listom, ki ga prejmejo na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru, ko imajo možnost sooblikovanja načrta oddelka.

Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulu za vrtce.

Skupna in skupinska srečanja:

 • informativni roditeljski sestanki za starše novo sprejetih otrok v vrtec
 • oddelčni roditeljski sestanki
 • strokovna predavanja
 • Šola za starše

Program roditeljskih sestankov v šolskem letu 2019/20

Zap. št. Vsebina Datum Izvajalec
1. Uvodni RS – Predstavitev prednostnih nalog, LDN oddelkov 3. 9. 2019 Tanja Fabjančič vzgojiteljice
2. Predavanje Skrb za čiste in zdrave zobe s prikazom pravilne tehnike ščetkanja zob

7. 11. 2019 ob 17.00

Žužemberk, Dvor

Preventivni zobozdr. kabinet ZD NM
3. Priprava na letovanje 7. 11. 2019 ob 17.45

vzgojiteljice oddelkov

Miškolini, Ribice, Metulji

4. Predavanje za starše vrtca Vzgoja za internet 

Žužemberk,

16. 1. 2020 ob 17.00

Safe.si
5. Uvodni sestanek za starše novincev junij 2020 Tanja Fabjančič

pogovori s svetovalno delavko vrtca ob vpisu otroka v vrtec,Individualne oblike sodelovanja:

 • individualni pogovori z vzgojiteljico oddelka pred vstopom otroka v vrtec, izpolnitev vprašalnika za boljše poznavanje otroka,
 • izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok,
 • mesečne pogovorne ure (naš cilj je najmanj dva stika letno s starši vsakega otroka),
 • individualni pogovori s pomočnico ravnateljice / svetovalno delavko vrtca,
 • vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu v oddelku,
 • osebna sporočila staršem na zloženkah, obvestilih.

Urnik pogovornih ur za šolsko leto 2019/20

Vzgojiteljica Skupina Termin Ura
Medvedki Mateja Mišmaš 2. sreda v mesecu 14.30-16.30
Polžki Klavdija Kužnik 1. četrtek v mesecu 14.30-16.00
Ptički Katarina Nose 1. ponedeljek v mesecu 14.30-16.00
Mucki Liljana Hrovat 3. četrtek v mesecu 14.30-15.30
Zajčki Mateja Kuhelj 2. četrtek v mesecu 15.00-16.30
Mravljice Mojca Obrstar 3. torek v mesecu 15.00-16.30
Miškolini Zdenka Blatnik 1. sreda v mesecu 14.30-16.00
Ribice Milena Turk 1. torek v mesecu 14.30-16.00
Čebelice Slavka Hrovat 2. torek v mesecu 15.00-16.00
Pikapolonice Mateja Repar Silič 1. torek v mesecu 15.00-16.30
Miške Mateja Rus 4. torek v mesecu 14.30-16.00
Metulji Dijana Pečjak 3. torek v mesecu 15.00-16.30

Termin pogovornih ur je lahko iz objektivnih razlogov prestavljen, o čemer vzgojiteljice starše informirajo z obvestilom  na oglasni deski oddelka.

Neformalne oblike sodelovanja: 

 • skupne prireditve,
 • praznovanja,
 • ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev,
 • obiski staršev/starih staršev v skupinah (predstavitev poklicev, hobijev, obisk dojenčkov v skupini,…),
 • obiski družin na domu,
 • skupni izleti,
 • spremstvo staršev na dnevih dejavnosti.

Program srečanj s starši za šolsko leto 2019/20

Vsebina Izvedba
Kostanjev piknik in igre brez meja na šolskem igrišču oktober 2019
Pohod z lučkami, predstava, čajanka z božično tržnico

10. 12. 2019 Žbk

11. 12. 2019 Dvor

Oddelčna srečanja v mesecu družine marec 2020
Čajanka s starimi starši december 2019

Zaključno srečanje

Jurček: Jurčkov dan (Loka), slovo malih maturantov

Medo: Pikine igrarije in slovo od malih maturantov

junij 2019

Informiranje staršev

Starši so o programih, življenju in delu otrok v oddelkih in enotah ter o aktualnih vsebinah informirani preko:

 • LDN Vrtca in predstavitve LDN posameznih oddelkov na uvodnem roditeljskem sestanku,
 • pisnih sporočil o tekočem delu, o življenju in igri, o programih, o dejavnostih in projektih v skupini:
  • pred vrati igralnic ali na panojih v garderobi,
  • na oglasnih deskah za starše,
  • preko zgibank, in pisem za starše (junij, avgust),
  • preko elektronskih medijev – dejavnosti predstavljene na spletni strani,
 • ostalih informacij za starše: vabila, obvestila, cene programov, jedilniki za otroke, dnevni red dela v oddelkih, zapisniki sveta staršev, pravilniki, …
  • na oglasnih deskah za starše,
  • individualno s pisnimi obvestili,
  • individualno – ustno obveščanje,
 • zloženk
  • september: Informativni list (pripravi ga. T. Fabjančič),
  • teden otroka: Proti telesnem kaznovanju (ZPMS),
  • oktober: Otrok, branje, odrasli (društvo Bralna značka),
  • december: Zdrava prehrana (pripravi ga. T. Fabjančič).

Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in pripombah poteka preko:

 • ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev,
 • predstavnikov Sveta staršev,
 • osebnih pogovorov,
 • skrinjice za predloge,
 • skupnih srečanj,
 • anketnih vprašalnikov ob koncu šolskega leta.
(Skupno 249 obiskov, današnjih obiskov 1)