Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41
 

Vizija in prednostne naloge

Cilji predšolske vzgoje (4. člen Zakona o vrtcih)

 • razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih, razvijati solidarnost, sočutje, pomoč
 • razvijati sposobnost za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupini
 • razvijati sposobnost za prepoznavanje čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije
 • razvijanje neodvisnega mišljenja
 • spodbujanje jezikovnega razvoja – govora
 • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja
 • spodbujanje gibalnih spretnosti in sposobnosti
 • posredovanje znanj različnih področij znanosti iz vsakodnevnega življenja
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje

 

Vizija Vrtca Žužemberk

Vsestranski duševni in telesni razvoj predšolskih otrok v sodelovanju s starši.

Trdna vzgoja v varnem in zdravem okolju.

Ugled vrtca v povezavi s strokovno rastjo kolektiva ter z zaupanjem staršev.

 

Cilji Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2016/17 – prednostne naloge

Napredek otroka gre po korakih, ki se jih ne da prehitevati. Otrok razvija svoje potenciale v zanj dobro pripravljenem okolju. V našem vrtcu smo si za šolsko leto 2016/17 zastavili naslednje prednostne naloge:

 • Načrtno vsakodnevno gibanje vsaj 20 minut
 • Načrtno opazovanje in spremljanje napredka otrok
 • Spodbujanje strpnosti in sprejemanje drugačnosti

Nadaljevali bomo tudi s prednostnimi nalogami iz preteklih let:

 • NTC učenje – spodbujanje otrokovih učnih potencialov preko gibalnih in miselnih dejavnosti
 • Zdrava prehrana
 • Od črte do črke – razvijanje predopismenjevalnih veščin
 • Spodbujanje razvoja govora

 

Dejavnosti za realizacijo prednostnih nalog

V spodnji tabeli je zbirnik dejavnosti, ki jih bodo strokovne delavke, glede na starost otrok, vključevale v delo z oddelkom.

Prednostna naloga Dejavnosti za realizacijo

 

 

 

NTC učenje – spodbujanje otrokovih učnih potencialov preko gibalnih in miselnih dejavnosti

 

 

 

Uporaba tehnik NTC učenja, možganska telovadba
Gibalne dejavnosti: lovljenje ravnotežja, plazenje, plezanje, vrtenje, žoganje, vaje za akomodacijo oči
Dejavnosti za razvoj fine motorike (nizanje, razvrščanje, pobiranje drobnih predmetov,…)
Učenje simbolov (zastave, prometni znaki, črke, številke, znamke-logotipi)
Miselne kvalifikacije, miselne seriacije,
Zastavljanje ugank – petkove zanke uganke
Izvajanje vaj po programu možganske telovadbe
Izvajanje vaj za skladno delovanje leve in desne možganske polovice
Zastavljanje vprašanj odprtega tipa

Zdrava prehrana

 

 

Spoznavanje, poimenovanje, okušanje sadja in zelenjave z vsemi čutili
Redno pitje vode/nesladkanega čaja (dopoldanska malica, po gibalni dejavnosti, po kosilu, popoldanska malica)
Informiranje/svetovanje staršem glede zdrave prehrane otrok (pogovorne ure, rod. sestanek, zloženka)
Prstne igre, deklamacije, bibarije, rimarije na temo zdravja, zdrave prehrane
Zeliščni/zelenjavni kotiček skupine z oprazovanjem rasti rastline in končnim okušanjem pridelka
Kuhanje domače marmelade in kompota iz jabolk, ki rastejo na vrtčevskem vrtu
Sajenje semen in sadik, spremljanje, negovanje in na koncu zaužitje pridelka
Spoznavanje prehrambne piramide
Tematski sklop o zdravi prehrani
Oblikovanje zdravega jedilnika, priprava zdravega obroka skupaj z otroki
Medeni teden s tradicionalnim slovenskim zajtrkom
Praznovanje rojstnih dni s sadjem
Sodelovanje s starši (predstavitev poklicev, priprava zdravih obrokov)
Spoznavanje zdrave prehrane preko knjig (Zakaj naj zdravo jem,…)
Delavnice o zdravi prehrani preventivnega kabineta ZD Novo mesto

Od črte do črke – razvijanje predopismenjevalnih veščin

 

Vsi:

Razvijanje grobe in fine  motorike: trganje in mečkanje papirja, natikanke, pretikanke z vrvico, vstavljanke, oblikovanje kroglic iz papirja, igra s slanim testom in plastelinom (gnetenje, valjanje), izrezovanje , lepljenje iz reklam,revij, igra z nestrukturiranimi materiali in odpadno embalažo, navijanje na klobčič, uporaba ščipalk, vaje za pincetni prijem

Grafomotorične vaje s prsti: risanje / pisanje po zraku, mivki
Navajanje na pravilen prijem barvnikov
Cicibralček in pripovedovanje v pravljičnem kotičku
4-6 let:
Uporaba delovnega zvezka Brihtna glavca in črtastega zvezka
Grafomotorične vaje z uporabo piši-briši flomastrov, v črtast zvezek
Oznake v igralnici v obliki črk in številk
Vsakodnevno označevanje in beleženje (otrok, kotičkov, vremena, koledar)
Besedne in glasoslovne igre (začetni glas, telefon, dokončevanje besed,…)
Grafomotorične vaje, vaje za pincetni prijem,…(Cici zvezek)
DID in družabne igre s pravili, sestavljanke (s črkami, številkami,…)
Iskanje oblik, črk in številk v okolici, ponazarjanje s prsti, telesi,…
Navajanje na pravilno držo pisala (uporaba jedilnega pribora)
Pravljični kotiček in knjižni kotiček
Vsak ponedeljek spoznavanje nove črke (senzomotorično izdelana)
Plakati s črkami, sličicami na določen glas

 

Prednostne naloge posameznih oddelkov v letošnjem šolskem letu so naslednje:

Oddelek Prednostna naloga
Polžki Navajanje na samostojnost, Bibarije in prstne igre
Ptički Navajanje na samostojnost, Bibarije in prstne igre
Mucki S čutili zaznavam in raziskujem svet okoli sebe
Zajčki Z gibanjem rastem in se razvijam
Mravljice Socialne igre
Miškolini Spoznavanje kulturne in naravne dediščine našega kraja
Ribice Spoznavanje kulturne in naravne dediščine našega kraja
Čebelice Bibarije in prstne igre
Pikapolonice Razvijanje govora v povezavi z gibanjem
Miške Vzgoja za lepo vedenje in privzgajanje delovnih navad
Metulji Spoznavanje kulturne in naravne dediščine našega kraja

 

 

(Skupno 493 obiskov, današnjih obiskov 1)