Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Oblike sodelovanja

Plodno sodelovanje vrtca in staršev je pomembno za varno prehajanje otroka iz družine v vrtec in obratno. Starši imajo pravico in možnost sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljicami sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu v vrtec imajo starši možnost, da so z otrokom v oddelku, tako da se otrok v varno okolje lažje ter hitreje vključi.

Osnovne informacije o organizaciji vrtca starši vsako leto dobijo z informativnim listom, ki ga prejmejo na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru, ko imajo možnost sooblikovanja načrta oddelka.

Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulu za vrtce.

Skupna in skupinska srečanja:

 • informativni roditeljski sestanki za starše novo sprejetih otrok v vrtec
 • oddelčni roditeljski sestanki
 • strokovna predavanja
 • Šola za starše

Program roditeljskih sestankov v šolskem letu 2021/22

Zap. št. Vsebina Datum Izvajalec
1. Uvodni RS – Predstavitev prednostnih nalog, LDN oddelkov

25. 8. 2021

26. 8. 2021

9. 9. 2021

 vzgojiteljice
2. Spletno predavanje VPLIV EKRANOV NA PREDŠOLSKEGA OTROKA 14. 1. 2022 naknaden izbor
3. Zrelost otroka ob vstopu v šolo 15. 2. 2022

T. Fabjančič

vzgojiteljice (Miškolini, Ribice, Metulji)

4. Priprava na noč v vrtcu in letovanje (oddelkov Miškolini,  Ribice, Metulji) marec 2022 ob 17.00 vzgojiteljice
5. Uvodni sestanek za starše novincev junij 2022 ob 16.30 Tanja Fabjančič

Individualne oblike sodelovanja:

 • pogovori s svetovalno delavko vrtca ob vpisu otroka v vrtec,
 • individualni pogovori z vzgojiteljico oddelka pred vstopom otroka v vrtec, izpolnitev vprašalnika za boljše poznavanje otroka,
 • izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok,
 • mesečne pogovorne ure (naš cilj je najmanj dva stika letno s starši vsakega otroka),
 • individualni pogovori s pomočnico ravnateljice / svetovalno delavko vrtca,
 • vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu v oddelku,
 • osebna sporočila staršem na zloženkah, obvestilih.

Urnik pogovornih ur za šolsko leto 2021/22

Vzgojiteljica Skupina Termin Ura Prostor
Polžki Milena Turk 3. torek od 14.00 do 15.30 igralnica Sovice
Medvedki Mateja Mišmaš 3. ponedeljek od 14.00 do 15.30 igralnica Sovice
Ptički Katarina Nose 3. sreda od 14.00 do 15.30 igralnica Sovice
Mucki Zdenka Blatnik 3. četrtek od 14.00 do 15.30 igralnica Sovice
Zajčki Katja Konte 3. ponedeljek od 14.00 do 15.30 Igralnica Sovice
Mravljice Liljana Hrovat, Katja Hribar 3. četrtek od 14.00 do 15.30 Igralnica Sovice
Miškolini Mateja Kuhelj 3. sreda od 14.00 do 15.30 Igralnica Sovice
Ribice Mojca Obrstar 3. četrtek od 14.00 do 15.30 Igralnica Sovice
Čebelice Dijana Pečjak 3. ponedeljek od 14.00 do 15.30 zbornica
Pikapolonice Slavka Hrovat 3. torek od 14.00 do 15.30 zbornica
Miške Mateja R. Silič 3. sreda od 14.00 do 15.30 zbornica
Metulji Mateja Rus 3. četrtek od 14.00 do 15.30 zbornica

Termin pogovornih ur je lahko iz objektivnih razlogov prestavljen, o čemer vzgojiteljice starše informirajo z obvestilom  na oglasni deski oddelka ali preko eAsistenta.

Neformalne oblike sodelovanja: 

 • skupne prireditve,
 • praznovanja,
 • ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev,
 • obiski staršev/starih staršev v skupinah (predstavitev poklicev, hobijev, obisk dojenčkov v skupini,…),
 • obiski družin na domu,
 • skupni izleti,
 • spremstvo staršev na dnevih dejavnosti.

(Vse dejavnosti bodo realizirane, če bodo dopuščale epidemiološke razmere.)

Program srečanj s starši za šolsko leto 2021/22

V šolskem letu bomo zaradi epidemije Covid-19 srečanja s starši izvedli glede na trenutno epidemiološko sliko, predvidoma kot skupna oddelčna srečanja na prostem, upoštevajoč vse predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19. Pri vsebini srečanj bomo dali poudarek gibalnim vsebinam.

Informiranje staršev

Starši so o programih, življenju in delu otrok v oddelkih in enotah ter o aktualnih vsebinah informirani preko:

 • LDN Vrtca in predstavitve LDN posameznih oddelkov na uvodnem roditeljskem sestanku,
 • pisnih sporočil o tekočem delu, o življenju in igri, o programih, o dejavnostih in projektih v skupini:
  • pred vrati igralnic ali na panojih v garderobi,
  • na oglasnih deskah za starše,
  • preko zgibank, in pisem za starše (junij, avgust),
  • preko elektronskih medijev – dejavnosti predstavljene na spletni strani,
 • ostalih informacij za starše: vabila, obvestila, cene programov, jedilniki za otroke, dnevni red dela v oddelkih, zapisniki sveta staršev, pravilniki, …
  • na oglasnih deskah za starše,
  • individualno s pisnimi obvestili,
  • individualno – ustno obveščanje,
 • zloženk
  • september: Informativni list (pripravi ga. T. Fabjančič),
  • teden otroka: Razigran uživaj dan (ZPMS),
  • oktober: Otrok, branje, odrasli (društvo Bralna značka).

Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in pripombah poteka preko:

 • ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev,
 • predstavnikov Sveta staršev,
 • osebnih pogovorov,
 • skrinjice za predloge,
 • skupnih srečanj,
 • anketnih vprašalnikov ob koncu šolskega leta.
(Skupno 471 obiskov, današnjih obiskov 1)