Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41, 030 717 740
 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, v katerem je vsak oddelek zastopan s predstavnikom, ki ga starši oddelka izvolijo na uvodnem roditeljskem sestanku oddelka (66. člen ZOFVI). Prvo sejo sveta staršev skliče pomočnica ravnateljice za Vrtec, nadaljnje pa predsednik Sveta staršev. Predvidoma se bo Svet staršev sestal trikrat letno.

Funkcije Sveta staršev:

  • voli predstavnika v Svet staršev šole in Svet OŠ Žužemberk, ki zastopa interese staršev, posreduje predloge in mnenja,
  • predlaga obogatitvene programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2021/2022:

Oddelek Predstavnik staršev Tel. številka E-naslov
Polžki ga. Cilka Zupančič 069 605 995 cilka.zupancic@gmail.com
Medvedki ga. Simona Trlep 040 830 151 trlep.si@gmail.com
Ptički ga. Branka Blatnik 041 818 734 blatnik.branka85@mail.com
Mucki g. Matej Konda 031 508 198 matej.konda@siol.net
Zajčki ga. Simona Iskra 040 547 731 simonaiskra@gmail.com
Mravljice g. Matic Zaletelj 031 857 376 matic.zaletelj22@gmail.com
Miškolini ga. Jasna Potočar Kmetič 070 755 710 jasna.potocar@gmail.com
Ribice g. Tomaž Struna 031 588 443 struna.tomaz@gmail.com
Čebelice ga. Pelko Jana 031 480 653 janja.pelko@gmail.com
Pikapolonice ga. Mojca Vidmar 031 225 577 mojca.vidmar88@gmail.com
Miške ga. Vesna Susman 041 919 186 vesnasusman@gmail.com
Metulji g. Rožle Matko 068 183 235 rozle.matko@gmail.com
Sovice ga. Barbara Breznik 040 688 455 barbara.vidmar1@gmail.com

Funkcije članov:

Predsednik Sveta staršev za šol. leto 2020/21:  ga. Jana Potočar Kmetič

Namestnik predsednika:                                     g. Matej Konda

Predstavnik v Svetu staršev šole:                        g. Tomaž Struna

Predstavnik v Svetu šole:                                    ga. Simona Trlep      (4 leta) začetek mandata š. l. 2021/22

Član Komisije za sprejem otrok v vrtec:            g. Matic Zaletelj  (2 leti) začetek mandata š. l. 2020/21

Član Upravnega odbora Šolskega sklad:          g. Rožle Matko   (3 leta) začetek mandata š. l. 2018/19,  ga. Cilka Zupančič (3 leta) začetek mandata š. l. 2021/2022

Član pritožbene komisije:                                   g. Primož Zajec    (4 leta)  začetek mandata š. l. 2018/19

Svet staršev Vrtca Žužemberk je bil konstituiran na 1. seji dne 23. 9. 2021.

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2021/22

Zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 6.1.2022

Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 23.9.2021

Zapisnik 1. seje z dne 24. 9. 2020

Zapisnik 2. seje z dne 6. 7. 2021


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2019/20:

Zapisnik 1. seje z dne 17. 9. 2019

Zapisnik 2. seje z dne 17.2.2020

Zapisnik 3. seje 22.6.2020


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 3. redne seje z dne 4. 7. 2019

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 11. 2. 2019


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje z dne 21.9.2017

Zapisnik 2. seje z dne 22.11.2017

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 12.2.2018


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2016/17:

zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 22. 9. 2016

zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 10. 11. 2016

Zapisnik 2. redne Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 21.2.2017

Zapisnik 3. redne seje z dne 3.7.2017


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2015/16:

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk

Zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 22.2.2016

Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 29.6.2016

(Skupno 775 obiskov, današnjih obiskov 1)