Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, v katerem je vsak oddelek zastopan s predstavnikom, ki ga starši oddelka izvolijo na uvodnem roditeljskem sestanku oddelka (66. člen ZOFVI). Prvo sejo sveta staršev skliče pomočnica ravnateljice za Vrtec, nadaljnje pa predsednik Sveta staršev. Predvidoma se bo Svet staršev sestal dvakrat letno.

Funkcije Sveta staršev:

  • voli predstavnika v Svet staršev šole in Svet OŠ Žužemberk, ki zastopa interese staršev, posreduje predloge in mnenja,
  • predlaga obogatitvene programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2023/2024:

Oddelek Predstavnik staršev Tel. številka E-naslov
Sovice

Polžki

g. Juvan  Mirko

ga. Nataša Hribernik

064 242 345

031 599 837

juvan.89@outlook.com

nataska.hribernik@gmail.com

Medvedki ga. Karmen Zupančič 031 215 049 karmen.znid@gmail.com
Ptički ga. Ines Novinc 031 733 317 ines.novinc@gmail.com
Mucki ga. Mojca Borštnar 040 820 350 borstnar.mojca@gmail.com
Zajčki g. Matej Konda 031 476 828 matej.konda@gmail.com@gmail.com
Mravljice ga. Cilka Zupančič 069 605 995 cilka.zupancic@gmail.com
Miškolini ga. Katja Sadar 031 555 730 katja.sadar1@gmail.com
Ribice ga. Ana Legan 040 546 607 ancy.legan@gmail.com
Čebelice ga. Anamarija Mirtič Gnidovec 031 476 828 anamarija.mirtic@gmail.com
Pikapolonice ga. Simona Trlep 040 830151 trlep.si@gmail.com
Miške g. Domen Gnidovec 040 244 686 domen.gnidovec@gmail.com
Metulji ga. Mojca Vidmar 031 225 577 mojca.vidmar88@gmail.com

 

 

Funkcije članov:

Predsednik Sveta staršev za šol. leto 2023/24:  g. Domen Gnidovec

Namestnik predsednika:                                     ga. Katja Sadar

Predstavnik v Svetu staršev šole:                        ga. Ana Legan

Predstavnik v Svetu šole:                                    ga. Simona Trlep      (4 leta) začetek mandata š. l. 2021/22

Član Komisije za sprejem otrok v vrtec:            ga. Andreja Čukajne  (2 leti) začetek mandata š. l. 2022/23

Član Upravnega odbora Šolskega sklad:          ga. Cilka Zupančič  (3 leta) začetek mandata marec š. l. 2021/2022

Član pritožbene komisije:                                   g. Matej Konda    (4 leta)  začetek mandata š. l. 2022/23

Svet staršev Vrtca Žužemberk je bil konstituiran na 1. seji dne 20. 9. 2023.

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2023/24:

Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 20.9.2023

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2022/23:

Zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 12. 6. 2023

Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 26.9.2022

Organizacija nadstandardnih dejavnosti v vrtcu

Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2021/22:

Zapisnik 3. seje Sveta staršev z dne 30.6.2022

Zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 6.1.2022

Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 23.9.2021

Zapisnik 2. seje z dne 6. 7. 2021


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2019/20:

Zapisnik 1. seje z dne 24. 9. 2020

Zapisnik 1. seje z dne 17. 9. 2019

Zapisnik 2. seje z dne 17.2.2020

Zapisnik 3. seje 22.6.2020


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2018/19:

Zapisnik 3. redne seje z dne 4. 7. 2019

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 11. 2. 2019


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2017/18:

Zapisnik 1. seje z dne 21.9.2017

Zapisnik 2. seje z dne 22.11.2017

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 12.2.2018


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2016/17:

zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 22. 9. 2016

zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 10. 11. 2016

Zapisnik 2. redne Sveta staršev Vrtca Žužemberk z dne 21.2.2017

Zapisnik 3. redne seje z dne 3.7.2017


Zapisniki sej sveta staršev za šolsko leto 2015/16:

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Žužemberk

Zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 22.2.2016

Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 29.6.2016

(Skupno 1.234 obiskov, današnjih obiskov 1)