Otrokom nudimo štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Kosila pripravljamo v centralni kuhinji v enoti Jurček, od koder jih hišnik vozi enoto Medo Dvor. V kuhinji imamo dobro vpeljanem HACCP sistem z vzpostavljenimi notranjimi kontrolami.

Jedilnike, ki so izobešeni na oglasnih deskah v vseh enotah in objavljeni na spletni strani šole, sestavlja organizatorka prehrane ga. Tanja Zupančič ob sodelovanju kuharic, pomočnice ravnateljice in strokovnih delavk, upoštevajoč Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (izdalo Ministrstvo za zdravje). Sadje je sestavni del vsakodnevnega jedilnika. Otroci imajo tekom dneva na voljo nesladkan čaj ali vodo.

Že vrsto let je ena izmed naših prednostnih nalog zdrava prehrana. Prehrano otrok si bomo še naprej trudili izpopolnjevati tako v pestrosti kot kakovosti priprave ter tako prispevati k izoblikovanju zdravih prehranjevalnih navad otrok. Prizadevali si bomo za še večji delež uporabe živil lokalnega izvora in živil z oznako eko ali bio.

V vseh oddelkih vrtca bo v novembru potekal tematski sklop Moje zdravo telo, v okviru katerega bodo otroci spoznavali pomen zdrave prehrane, skupaj bodo pripravljali zdrave obroke in prigrizke ter sestavljali zdrave jedilnike. Iskali bomo načine, kako otroke motivirati za uživanje raznovrstne hrane.

Veliko pozornost bomo namenili kulturnemu prehranjevanju, pri čemer sta vlogi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice odločilnega pomena. Otroke od 3. leta starosti bomo navajali na uporabo vilic in prtičkov, od 5. leta pa tudi na uporabo noža. Z vključevanjem otrok pri pripravi in pospravljanju po obrokih bomo pri otrocih spodbujali skrb zase in razvijali njihove delovne navade.

Zdrav tradicionalni zajtrk z g. Jožetom Papežem, go. Mijo Penca Vehovec, g. Tomažem Hrastarjem in g. Janezom Pircem.

(Skupno 6.333 obiskov, današnjih obiskov 1)